Hořice se nachází v blízkosti dvou měst - Jíčína a Hradce Králové. Hořice, mají dovětek „v Podkrkonoší“, aby se odlišily od těch ostatních Hořic. Liší se od ostatních hlavně nabitou historií, která je datováno k r. 1365 kdy se Hořice uvádějí již jako městečko. Proslulá jsou hlavně kamenickou školou, rodištěm řady významných osobností a výrobou hořických trubiček. První významná událost se odehrála v roce 1423, kdy byla na vrchu Gothardu svedena bitva, v níž Žižkova polní vojska porazila oddíly panské jednoty vedené Čeňkem z Vartenberka.....
    Více informací a fotogalerii současných a starších fotek z Hořic naleznete na...www.50801.cz      Hořice na historických i současných fotografiích, pohlednicích a jiných tiskovinách. Památky, stavby, sochy i významné osobnosti města a nejbližšího okolí k přiblížení minulosti a současnosti města Hořice v Podkrkonoší...

 Odkazy na partnery a spřátelené stránky: 

CentrumKrbů.cz  |  Výroba obkladů  |  město Hořice  |  Svět dárků
   100% Tipy na dárky  |  Stěhování, stěhovací služby  |  Březovice

Já hraji nejraději low poker, při kterém můžu včas odhalit razz bluffování.To je moje Razz poker strategie.